Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://karrierirany.hu/ üzembentartója, Éri Sára (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatások igénybevételére és a webáruház használatának módjára.

A honlapon található bejegyzések szerzői jogi védelem alatt áll.

Tartalmának, a honlap tulajdonosának – idézet esetén forrásmegjelölés -, írásbeli engedélye nélkül történő másolása kifejezetten tilos, annak büntetőjogi és polgári jogi – többek között kártérítési iránti igény iránti érvényesítés – következményei vannak.

A szolgáltatások igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://karrierirany.hu/aszf

A jelen ÁSZF 2021.09.24. napjától hatályos. A módosítás jogát fenntartjuk. A módosítás annak (https://karrierirany.hu/) honlapon történő közzétételétől hatályos.

I.Szolgálatói adatok:

 • Éri Sára egyéni vállalkozó, Kisadózó
 • Székhelye / levelezési címe: 1161 Budapest, Hársfavirág utca 54.fsz.4.
 • Statisztikai számjel: 69618356 9609 231 01
 • Adószám: 69618356-1-42
 • Telefon: +36 30 466 6977
 • E-mail cím: info@karrierirany.hu
 • Nyilvántartási szám: 53442897
 • Adószám: 69618356-1-42

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/szolgáltató.

II. Szolgáltatásra jogosultak és szolgáltatások köre, megrendelés és fizetés menete

2.1. A szolgáltatást 18 éven felüli személyek vehetik igénybe, így az nem terjed diákok pályaorientációjára, valamint továbbtanulási tanácsadásra.

 

2.2. Szolgáltatás igénybevétele

 

2.2.1. Szolgáltatás kiválasztása: A főoldal menüsorában, kategóriákra bontva szerepelnek a menüpontok, melyek között megtalálhatóak az igénybe vehető szolgáltatások. Erre a fülre kattintva Ügyfél megtekintheti, hogy milyen esetben és kinek javasolt a programon való részvétel, valamint a folyamat felépítését. Szintén itt tekinthető meg a különböző tartalommal rendelkező csomagok, kurzusok, melyekből Ügyfél ki tudja választani a számára legmegfelelőbbet.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak áfamentesek.

 

2.2.2. Ügyfélnek lehetősége van a kapcsolatfelvételre, a honlapon található telefonos elérhetőségen (+36 30 466 6977), a honlapon található e-mail címen (info@karrierirany.hu), valamint a honlapon található űrlap kitöltésével és megküldésével – jelen ÁSZF-ben és a honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásul vételét követően.

 

2.2.3. Egyéni konzultációra történő megkeresést követően Ügyfélnek lehetősége van egy előzetes, díjmentes beszélgetés igénybevételére, mely minden további kötelezettségtől mentes. Jelentkezni a honlapon található telefonos elérhetőségen (+36 30 466 6977), a honlapon található e-mail címen (info@karrierirany.hu), valamint a honlapon a ,,Kapcsolat” fülre kattintva, az oldalon található űrlap kitöltésével és megküldésével – jelen ÁSZF-ben és a honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásul vételét követően. Az előzetes beszélgetésre telefonon vagy online formában kerül sor.

 

2.2.4. Az előzetes beszélgetést követően – illetve azt mellőzve -, amennyiben Ügyfél igénybe kívánja venni a honlapon feltüntetett egyéni konzultáció három szolgáltatási csomagjának valamelyikét, az űrlap kitöltését és megküldését követően Szolgáltató kiállítja a számlát, melyet elektronikus formában küld meg az Ügyfél részére. Itt is felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy az űrlap megküldése, valamint a megfelelő csomag kiválasztása fizetési kötelezettséget keletkeztet. A számla megküldésével létrejön a szerződés.

 

III. Konzultáció

3.1 Személyes konzultáció

 • Úgy honlapon keresztül történő űrlap kitöltése, mint személyes – telefonon vagy e-mail útján történő – megkeresés esetén, felek e-mail útján időpontot és helyszínt egyeztetnek akként, hogy szolgáltató ajánlatát ügyfél legkésőbb 3 napon belül elfogadja vagy módosítja, mely módosítást szolgáltató – azt új ajánlatnak tekintve – 3 napon belül elfogadja vagy elutasítja. A megbeszélt időpont és helyszín a szerződés különös részét képezik.
 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szer-mentes állapot. Ellenkező esetben szolgáltató jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a díjazásra.

3.2. Online konzultáció

  • A konzultáció „videochat” alkalmazásával történik – a Whereby nevű program igénybevételével – ez a konzultáció megkezdésének olyan technikai előfeltétele, mellyel mindkét félnek saját felelősségére rendelkeznie szükséges. Amennyiben ügyfél technikai feltételei nem megfelelőek, úgy a konzultációt megtartottnak kell tekinteni, ügyfél nem jogosult a konzultációs díj visszatérítésére.
  • Szolgáltató oldalán felmerülő technikai fennakadás esetén Szolgáltató felajánlhat másik online kommunikációs csatornára történő áttérést. Amennyiben ez nem valósítható meg, vagy ez a csatorna sem működik, és a konzultációból 10’-nél hosszabb idő marad fenn, úgy Szolgáltató köteles – Ügyféllel történő egyeztetést alapján – másik időpontban 30’ ingyenes konzultációt felajánlani Ügyfélnek. Amennyiben két héten belüli időszakra a felajánlott időpontok az Ügyfél részére nem megfelelőek, Szolgáltató nem köteles újabb időpontot felajánlani, illetve díjat visszatéríteni.
  • Szolgáltató, időpont-egyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot Ügyféllel az általa a regisztráció során megadott e-mail címen. A megbeszélt időpont a szerződés különös részét képezi.
 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szer-mentes állapot. Ellenkező esetben szolgáltató jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a díjazásra.

3.3. Letölthető vagy online elérhető segédanyagok

A közös munka része, hogy Ügyfél részére segédanyagok, feladatok (pdf, excel fájlok) kerülnek megküldésre e-mailen keresztül, ami kiegészíti, segíti a folyamatot.

Tartalmának, a honlap tulajdonosának – idézet esetén forrásmegjelölés -, továbbá írásbeli engedélye nélkül történő másolása kifejezetten tilos, annak büntetőjogi és polgári jogi – többek között kártérítési iránti igény iránti érvényesítés – következményei vannak.

3.4. Ajándék bónusz alkalom

Konzultáció esetén a 6 alkalmas coaching csomaghoz járó 1×60 perc online utókövetést Ügyfélnek a 6. alkalmat követő 3 hónapon belül van lehetősége felhasználni.

3.5. Fizetés menete

Az ügyfél a részére kiállított számla e-mailen keresztül kerül elküldésre. Ügyfél a szolgáltatás ellenértékét előreutalással egyenlítheti ki, az Éri Sára néven, OTP Bank Zrt-nél vezetett 11773353-00044691 bankszámlára történő átutalással. Szolgáltató a szolgáltatást csak abban az esetben köteles elkezdeni, amennyiben a szolgáltatási díj teljes összege jóváírásra került Szolgáltató bankszámláján. Egyéni konzultáció esetén Szolgáltató a szolgáltatást csak abban az esetben köteles elkezdeni, amennyiben a konzultáció megkezdésének időpontjáig a szolgáltatási díj teljes összege jóváírásra került Szolgáltató bankszámláján.

3.6.Lemondás feltételei

3.6.1. Ügyfélnek, online konzultáció esetén – szóban vagy írásban – a megbeszélt időpont kezdetéig térítésmentes lemondásra van lehetősége. Ennek hiányában az időpontot megtartottnak kell tekinteni.

3.6.2.Ügyfélnek személyes konzultáció esetén – 24 órával a megbeszélt időpontot megelőzően – térítésmentes lemondásra van lehetősége. Ennek hiányában, illetve ezt követően az időpontot megtartottnak kell tekinteni.

IV.Webshopban megvásárolható termékek és a vásárlás menete, feltételei:

4.1.A www.karrierirany.hu főoldal Szolgáltatások menüpont alatt érhető el a Szolgáltató által létrehozott online kurzus, melyről az https://karrierirany.hu/online-kurzus/ aloldalon lehet bővebb információt találni.

4.2. A fenti aloldalon a „Kérem a kurzus” gomb megnyomásával, a https://szolgaltatasok.karrierirany.hu/termek/karrierirany-online-kurzus/ aloldalon lehet a kurzust kosárba tenni („Kosárba teszem”). Egy alkalommal csak egy kurzus tehető kosárba, így a mennyiséget nem lehetséges egyébként szabályozni.

4.3. A vásárlás regisztrációhoz kötött, melynek során a vásárló ügyfél nevét, e-mail címét, valamint egy, csak általa megismert jelszót megadva belép saját fiókjába, mely fiókból éri el a továbbiakban az online kurzus központi felületét és anyagait a szolgaltatasok.karrierirany.hu aloldalon.

4.4. A „Kosár” aloldal tartalmazza a vételárra vonatkozó ismereteket, módosítási lehetőségeket.

4.5. A „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával jut el a vásárló a fizetési felülethez, mely felületen – a számla kiállításához szükséges adatokon túl – opcionálisan meg lehet adni a telefonszámot. A tovább haladás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása.

4.6. A fizetés átutalással, Paylike-rendszer használatával történik. A „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomását követően, a bankkártya adatainak megadásával, továbbá a „Fizetés” gomb megnyomásával a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.7. A fizetéssel egyidejűleg a számlázási rendszer kiállítja a számlát, melye megküld a vásárláskor megadott e-mail címre.

4.8. A fizetést követően – korlátlan ideig – hozzáférhetővé válik a kurzus, illetve annak frissített, bővített változatai.

4.9. A kurzus megtekintéséhez a vásárló be kell lépjen saját fiókába (4.3. pont).

4.10. Szolgáltató – saját jogkörében eljárva – minden ügyfele részére, aki legalább három alkalommal legalább hatvan perc időtartamban igénybe vette szolgáltatásait egyéni konzultáció keretében, az online kurzus díjából 20.000 (húszezer) forint kedvezményt biztosít, mely kedvezményt az info@karrierirany.hu e-mail címre írva lehet igényelni kuponkód formájában. A kuponkódot a fizetési felületen lehet érvényesíteni. A jelen ügyfélkedvezmény – Szolgáltató döntése alapján – bármikor megszüntethető. A kupon nem átruházható. Amennyiben valaki bizonyíthatóan rosszhiszeműen járt el, úgy köteles a teljes vételárat – illetve a különbözetet – megfizetni hibás teljesítési kötbér címén, illetve a Szolgáltató végérvényesen jogosult megszüntetni a kuponnal visszaélő Ügyfél fiókját.

4.11. Szolgáltató az online kurzushoz semmilyen személyes konzultációt nem köteles adni, azt az Ügyfelek saját tempójukban, időráfordításukkal kell teljesítsék. A tanfolyam sikeréért – a fentiek okán – Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

V. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést, ugyanakkor a már teljesített szolgáltatás arányos részét meg kell fizetni Szolgáltató részére. Amennyiben egy online anyag letöltésre került, úgy a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő, attól elállni nem lehet.

Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ügyfél elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1161 Budapest, Hársfavirág utca 54. fsz 4., ha elállási jogával élni kíván. Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás – vagy annak arányos része – visszatérítésre kerül. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

VI. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

6.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

 

6.2. Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

 

6.3. Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

 

6.4. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

 

6.5. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

 

6.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 

6.7. Szolgáltatónak joga van a közös munkát egyéni megítélés szerint megszakítani, befejezni, amennyiben a konzultációk során szükségessé válna más szakember (pl. pszichológus stb.) bevonása, a téma mélysége és típusa következtében. Ilyen esetben az addig fel nem használt konzultációs alkalmak összege, egyeztetés szerint visszatérítésre kerülhet az ügyfél számára vagy 6 hónapon belül lehetősége van a felhasználására.

6.8. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben vállalkozásának üzletpolitikája szempontjából szükségesnek tartja, a vételár visszafizetése mellett, megszüntesse az Ügyfél fiókját.

VII. Az ügyfelek jogai és kötelességei

 

7.1. Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy árut jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

7.2. Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

7.3. 100% pénzvisszafizetési garancia az első egyéni konzultációs alkalmat követően: Az első fizetett konzultáció esetében Szolgáltató 100% pénzvisszafizetési garanciát ad, amennyiben ügyfél konzultáció befejezésének időpontjában, akként nyilatkozik, hogy számára nem hasznos az a szolgáltatás, amit szolgáltató nyújtott. Az első alkalom befejezésének időpontja jogvesztő, a későbbi igényeket szolgáltató nem tudja kielégíteni.

A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amelyek nem az anyag vagy Szolgáltató, hanem az ügyfél hozzáállásából fakadóan tették sikertelenné a fejlődést, pl. a feladatok elvégzésének kihagyása, inaktivitás, kedvtelenség. A 100% garancia érvényesítéséhez kérjük, a info@karrierirany.hu címre a szerződés felbontás és pénzvisszatérítés iránti igényt elküldeni!

A befizetett díj visszafizetése az igénylőlap kézhezvételét követő 7 napon belül történik! A díj a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre!

7.4 Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást az egyéni konzultáció vagy online kurzus megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.5 Ügyfél az egyéni konzultáción köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a konzultáció megtartását nem zavarja. Ezen feltétel megsértése esetén Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

7.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy akár az egyéni konzultáción, akár az online kurzuson való részvétel nem garantálja a számára megfelelő karrierirány megtalálását. A program, a közös munka sikeressége nagymértékben függ az Ügyfél elköteleződésétől, beletett munkájától, valamint elkötelezettségétől az ajánlott feladatok, gyakorlatok elvégzése iránt. Ügyfél teljes felelősséget vállal a program során és utána hozott döntéseiért.

7.7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak nem áll módjában valamennyi megkeresésnek eleget tenni. Felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 

7.8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltatás mentálisan egészséges emberek személyes és szakmai hatékonyságának fejlesztésére szolgál, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egyike sem minősül pszichoterápiának, gyógyításnak és az orvosi kezelést, ellátást nem helyettesítik.

7.9. Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyéni konzultáció esetén, a több alkalmas csomag választása esetén előfordulhat, hogy a folyamat hamarabb befejeződik. Ilyen esetben a fennmaradt alkalmat/alkalmakat az utolsó igénybe vett alkalmat követő 6 hónapon belül Ügyfélnek lehetősége van felhasználni.

VIII. Szerzői jogok

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként – kár konzultáció során, akár online kurzusként – kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használhatja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában, azaz kifejezetten tilos a konzultáció során megkapott vagy az online kurzuson letöltött anyagok harmadik szermély részére történő továbbítása, vagy azok saját üzleti célra történő felhasználása. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

A fennmaradó kár tekintetében Szolgáltató jogfenntartással él.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció során fénykép, videó, vagy hangfelvétel készítése nem megengedett.

 

IX. Felelősség kizárása

Szolgáltató a honlap technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni, vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárja.

 

X. Panaszkezelés

Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait az I. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.

A szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes békéltető testületek előtt intézhetők.

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00

Telefon:06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:1364 Budapest, Pf.:81

 

XI. Adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://karrierirany.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

XII. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:

1.Elállási nyilatkozat minta

2.Pénzvisszatérítés iránti igénybejelentés