Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://karrierirany.hu/ üzembentartója, Éri Sára (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A honlapon található bejegyzések szerzői jogi védelem alatt állnak.

Tartalmának a honlap tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül történő másolása kifejezetten tilos, annak büntetőjogi és polgári jogi – többek között kötbér és kártérítési iránti igény iránti érvényesítés – következményei vannak.

A szolgáltatások igénybevétele az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://karrierirany.hu/aszf

A jelen ÁSZF 2021.02.18. napjától hatályos. A módosítás jogát fenntartjuk. A módosítás annak (https://karrierirany.hu/) honlapon történő közzétételétől hatályos.

I. Szolgálatói adatok:

 • Éri Sára egyéni vállalkozó
 • Székhelye / levelezési címe: 1161 Budapest, Hársfavirág utca 54.fsz.4.
 • Statisztikai számjel: 69618356 9609 231 01
 • Adószám: 69618356-1-42
 • Telefon: +36 30 466 6977
 • E-mail cím: info@karrierirany.hu
 • Nyilvántartási szám: 53442897
 • Adószám: 69618356-1-42

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/szolgáltató.

II. Szolgáltatásra jogosultak és szolgáltatások köre, megrendelés és fizetés menete

2.1. A szolgáltatást 18 éven felüli személyek vehetik igénybe, így az nem terjed diákok pályaorientációjára, valamint továbbtanulási tanácsadásra.

 

2.2. Szolgáltatás igénybevétele

 

2.2.1. Szolgáltatás kiválasztása: A főoldal menüsorában, kategóriákra bontva szerepelnek a menüpontok, melyek között megtalálhatóak az igénybe vehető szolgáltatások. Erre a fülre kattintva Ügyfél megtekintheti, hogy milyen esetben és kinek javasolt a programon való részvétel, valamint a folyamat felépítését. Szintén itt tekinthető meg a különböző tartalommal rendelkező csomagok, kurzusok, melyekből Ügyfél ki tudja választani a számára legmegfelelőbbet.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak áfamentesek.

 

2.2.2. Ügyfélnek lehetősége van a kapcsolatfelvételre, a honlapon található telefonos elérhetőségen (+36 30 466 6977), a honlapon található e-mail címen (info@karrierirany.hu), valamint a honlapon található űrlap kitöltésével és megküldésével – jelen ÁSZF-ben és a honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásul vételét követően.

 

2.2.3. Egyéni konzultációra történő megkeresést követően Ügyfélnek lehetősége van egy előzetes, díjmentes beszélgetés igénybevételére, mely minden további kötelezettségtől mentes. Jelentkezni a honlapon található telefonos elérhetőségen (+36 30 466 6977), a honlapon található e-mail címen (info@karrierirany.hu), valamint a honlapon a ,,Kapcsolat” fülre kattintva, az oldalon található űrlap kitöltésével és megküldésével – jelen ÁSZF-ben és a honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásul vételét követően. Az előzetes beszélgetésre telefonon vagy online formában kerül sor.

 

2.2.4. Az előzetes beszélgetést követően – illetve azt mellőzve -, amennyiben Ügyfél igénybe kívánja venni a honlapon feltüntetett három szolgáltatási csomag valamelyikét, az űrlap kitöltését és megküldését követően Szolgáltató kiállítja a számlát, melyet elektronikus formában küld meg az Ügyfél részére. Itt is felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy az űrlap megküldése, valamint a megfelelő csomag kiválasztása fizetési kötelezettséget keletkeztet. A számla megküldésével létrejön a szerződés.

 

III. Konzultáció

3.1 Személyes konzultáció

 • Úgy honlapon keresztül történő űrlap kitöltése, mint személyes – telefonon vagy e-mail útján történő – megkeresés esetén, felek e-mail útján időpontot és helyszínt egyeztetnek akként, hogy szolgáltató ajánlatát ügyfél legkésőbb 3 napon belül elfogadja vagy módosítja, mely módosítást szolgáltató – azt új ajánlatnak tekintve – 3 napon belül elfogadja vagy elutasítja. A megbeszélt időpont és helyszín a szerződés különös részét képezik.
 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szer-mentes állapot. Ellenkező esetben szolgáltató jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a díjazásra.

3.2. Online konzultáció

  • A konzultáció „videochat” alkalmazásával történik – a Whereby nevű program igénybevételével – ez a konzultáció megkezdésének olyan technikai előfeltétele, mellyel mindkét félnek saját felelősségére rendelkeznie szükséges. Amennyiben ügyfél technikai feltételei nem megfelelőek, úgy a konzultációt megtartottnak kell tekinteni, ügyfél nem jogosult a konzultációs díj visszatérítésére.
  • Szolgáltató oldalán felmerülő technikai fennakadás esetén Szolgáltató felajánlhat másik online kommunikációs csatornára történő áttérést. Amennyiben ez nem valósítható meg, vagy ez a csatorna sem működik, és a konzultációból 10’-nél hosszabb idő marad fenn, úgy Szolgáltató köteles – Ügyféllel történő egyeztetést alapján – másik időpontban 30’ ingyenes konzultációt felajánlani Ügyfélnek. Amennyiben két héten belüli időszakra a felajánlott időpontok az Ügyfél részére nem megfelelőek, Szolgáltató nem köteles újabb időpontot felajánlani, illetve díjat visszatéríteni.
  • Szolgáltató, időpont-egyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot Ügyféllel az általa a regisztráció során megadott e-mail címen. A megbeszélt időpont a szerződés különös részét képezi.
 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szer-mentes állapot. Ellenkező esetben szolgáltató jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a díjazásra.

3.3. Letölthető vagy online elérhető segédanyagok

A közös munka része, hogy Ügyfél részére segédanyagok, feladatok (pdf, excel fájlok) kerülnek megküldésre e-mailen keresztül, ami kiegészíti, segíti a folyamatot.

A megküldött anyagok Szolgáltató saját szellemi termékét képezik, tartalmuknak, Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül történő másolása, megosztása kifejezetten tilos. Ezen feltétel megszegése jogi eljárást, kártérítési és kötbérérvényesítési igényt von maga után.

3.4. Ajándék bónusz alkalom

A 6 alkalmas coaching csomaghoz járó 1×60 perc online utókövetést Ügyfélnek a 6. alkalmat követő 3 hónapon belül van lehetősége felhasználni.

 IV.Online kurzus


V.Fizetés menete

Az ügyfél a részére kiállított számla e-mailen keresztül kerül elküldésre. Ügyfél a szolgáltatás ellenértékét előreutalással egyenlítheti ki, az Éri Sára néven, OTP Bank Zrt-nél vezetett 11773353-00044691 bankszámlára történő átutalással. Szolgáltató a szolgáltatást csak abban az esetben köteles elkezdeni, amennyiben a szolgáltatási díj teljes összege jóváírásra került Szolgáltató bankszámláján. Egyéni konzultáció esetén Szolgáltató a szolgáltatást csak abban az esetben köteles elkezdeni, amennyiben a konzultáció megkezdésének időpontjáig a szolgáltatási díj teljes összege jóváírásra került Szolgáltató bankszámláján.

VI.Lemondás feltételei

 • 6.1. Ügyfélnek, online konzultáció esetén – szóban vagy írásban – a megbeszélt időpont kezdetéig térítésmentes lemondásra van lehetősége. Ennek hiányában az időpontot megtartottnak kell tekinteni.
 • 6.2.Ügyfélnek személyes konzultáció esetén – 24 órával a megbeszélt időpontot megelőzően – térítésmentes lemondásra van lehetősége. Ennek hiányában, illetve ezt követően az időpontot megtartottnak kell tekinteni.

 

VII. Elállási jog

7.1 A 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: „Kormányrendelet”) alapján az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Amennyiben az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az info@karrierirany.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

7.2. Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.3. Szolgáltató – az Ügyfél elállási jogának szolgáltatás megkezdése előtti gyakorlása esetén – a teljes díjat visszautalja ügyfél bankszámlaszámára.

7.4. Amennyiben a szerződés létrejötte és a meghatározott időpont között nincs 14 nap, úgy Ügyfél a jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a konzultáció a 14. nap lejárta előtt elkezdődjön.

7.5. Az elállásra jogosító idő leteltét követően Szolgáltató a teljes díj megtartására jogosulttá válik.

VIII. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

8.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

 

8.2. Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

 

8.3. Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

 

8.4. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

 

8.5. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

 

8.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 

8.7. Szolgáltatónak joga van a közös munkát egyéni megítélés szerint megszakítani, befejezni, amennyiben a konzultációk során szükségessé válna más szakember (pl. pszichológus stb.) bevonása, a téma mélysége és típusa következtében. Ilyen esetben az addig fel nem használt konzultációs alkalmak összege, egyeztetés szerint visszatérítésre kerülhet az ügyfél számára vagy 6 hónapon belül lehetősége van a felhasználására.

IX. Az ügyfelek jogai és kötelességei

 

9.1. Ügyfél a befizetett szolgáltatást jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

9.2. Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

9.3. 100% pénzvisszafizetési garancia az első egyéni konzultációs alkalmat követően: Az első fizetett konzultáció esetében Szolgáltató 100% pénzvisszafizetési garanciát ad, amennyiben ügyfél konzultáció befejezésének időpontjában, akként nyilatkozik, hogy számára nem hasznos az a szolgáltatás, amit szolgáltató nyújtott. Az első alkalom befejezésének időpontja jogvesztő, a későbbi igényeket szolgáltató nem tudja kielégíteni.

A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amelyek nem az anyag vagy Szolgáltató, hanem az ügyfél hozzáállásából fakadóan tették sikertelenné a fejlődést, pl. a feladatok elvégzésének kihagyása, inaktivitás, kedvtelenség. A 100% garancia érvényesítéséhez kérjük, a info@karrierirany.hu címre a szerződés felbontás és pénzvisszatérítés iránti igényt elküldeni!

A befizetett díj visszafizetése az igénylőlap kézhezvételét követő 7 napon belül történik! A díj a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre!

9.4 Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást az egyéni konzultáció vagy online kurzus megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5 Ügyfél az egyéni konzultáción köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a konzultáció megtartását nem zavarja. Ezen feltétel megsértése esetén Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

9.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy akár az egyéni konzultáción, akár az online kurzuson való részvétel nem garantálja a számára megfelelő karrierirány megtalálását. A program, a közös munka sikeressége nagymértékben függ az Ügyfél elköteleződésétől, beletett munkájától, valamint elkötelezettségétől az ajánlott feladatok, gyakorlatok elvégzése iránt. Ügyfél teljes felelősséget vállal a program során és utána hozott döntéseiért.

9.7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak nem áll módjában valamennyi megkeresésnek eleget tenni. Felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 

9.8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltatás mentálisan egészséges emberek személyes és szakmai hatékonyságának fejlesztésére szolgál, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egyike sem minősül pszichoterápiának, gyógyításnak és az orvosi kezelést, ellátást nem helyettesítik.

9.9. Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyéni konzultáció esetén, a több alkalmas csomag választása esetén előfordulhat, hogy a folyamat hamarabb befejeződik. Ilyen esetben a fennmaradt alkalmat/alkalmakat az utolsó igénybe vett alkalmat követő 6 hónapon belül Ügyfélnek lehetősége van felhasználni.

X. Szerzői jogok

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy akár az egyéni konzultáció, akár az online kurzus során  tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció során fénykép, videó, vagy hangfelvétel készítése nem megengedett.

 

XI. Felelősség kizárása

Szolgáltató a honlap technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni, vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárja.

 

XII. Panaszkezelés

Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait az I. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.

A szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes békéltető testületek előtt intézhetők.

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (06 1) 488 2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

XIII. Adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://karrierirany.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

XIV. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:

1.Elállási nyilatkozat minta

2.Pénzvisszatérítés iránti igénybejelentés